skip to Main Content

Verksamheten i VFF Fondförsäkring AB avslutas

Avveckling av VFF Fondförsäkring (VFO) har pågått sedan hösten 2015 och per 31 maj 2016 har bolaget trätt i likvidation. Verksamheten i Volvoresultats Försäkringsförening påverkas inte av likvidationen.

2016-06-14

Ny återbäringsränta från 1:e juni 2016

Från den 1:e juni 2016 ändrar vi återbäringsräntan till 9% för PLUSpension, 4% för Volvo Företagspension, SAF-LO och T10. Ändringarna avser samtliga produkter med traditionell förvaltning.

2016-06-01
Back To Top