skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

Så fungerar Volvo Företagspension

Förvaltningsformen för Volvo Företagspension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

TRADITIONELL FÖRVALTNING

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Räntan kan variera beroende på när premierna har satts in. Garanterad ränta på premier som har satts in efter 2016-10-01 är 0,7 % före skatt och avgifter. Avkastning utöver den garanterade räntan blir återbäring och är inte garanterad.

Återbäringsräntan är  4 % fr.o.m. 2019-03-01

Pensionens storlek beror på när du börjar ta ut den och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

Med Återbetalningsskydd

Din försäkring startar alltid med återbetalningsskydd. Avlider du utbetalas pensionen i första hand till maka/make/sambo/registrerad partner och i andra hand till dina barn. Du kan välja att ändra ordningsföljden på dina förmånstagare eller att ta bort återbetalningsskyddet. Ändring görs på blanketten Ändrat förmånstagarförordande som finns att hämta under Blanketter och dokument.

Utan Återbetalningsskydd

Har du valt utan återbetalningsskydd och avlider före uttagsstarten eller under utbetalningstiden delas ditt försäkringskapital av övriga försäkringstagare. Detta kallas arvsvinst. Arvsvinst innebär att du som valt bort återbetalningsskydd får något högre pension själv. Saknar du möjlig förmånstagare bör du välja utan återbetalningsskydd. Fram till pensionen betalas ut kan du lägga till återbetalningsskydd. Ändring görs på blanketten Ändrat förmånstagarförordande som finns att hämta under Blanketter och dokument.

Avgifter

0,5 % i premieavgift
0,3 % i årlig avgift på pensionskapitalet

Information & Villkor

Förköpsinformation och försäkringsvillkor som gäller för Volvo Företagspension kan du hämta under Blanketter och dokument.

Back To Top