skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Conny Granbom, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Theres Svenssons Gata 15
  • VFF Pension, TSG:5 405 08 Göteborg

Så fungerar Volvo Företagspension

Förvaltningsformen för Volvo Företagspension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

TRADITIONELL FÖRVALTNING

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Den garanterade räntan beror på när premierna betalades in. Garanterad ränta på premier som har satts in efter 2016-10-01 är 0,7 % före skatt och avgifter. Tilldelad återbäring utöver den garanterade räntan är inte garanterad utan kan minska/öka över tiden. Den utbetalda pensionens storlek beror också på när du börjar ta ut pension och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

VFF Pension använder sig av Livslängdsantagande för att beräkna pensionens storlek vid livsvarig utbetalning. VFF Pension använder könsneutrala livslängdsantaganden, dvs vi räknar med samma genomsnittlig livslängd för alla försäkrade oavsett kön. Aktuellt livslängdsantagande som VFF Pension använder är 21,83 år för en försäkrad 65-åring, dvs för livsvarig utbetalning räknar vi med att betala ut pension till dess att man fyllt 86,83 år.

 

Återbäringsräntan

Fr o m 1 september 2021 är återbäringsräntan 6%.

Med Återbetalningsskydd

Din försäkring startar alltid med återbetalningsskydd. Avlider du utbetalas pensionen i första hand till maka/make/sambo/registrerad partner och i andra hand till dina barn. Du kan välja att ändra ordningsföljden på dina förmånstagare eller att ta bort återbetalningsskyddet. Ändring görs på blanketten Ändrat förmånstagarförordande som finns att hämta under Blanketter och dokument.

Utan Återbetalningsskydd

Har du valt utan återbetalningsskydd och avlider före uttagsstarten eller under utbetalningstiden delas ditt försäkringskapital av övriga försäkringstagare. Detta kallas arvsvinst. Arvsvinst innebär att du som valt bort återbetalningsskydd får något högre pension själv. Saknar du möjlig förmånstagare bör du välja utan återbetalningsskydd. Fram till pensionen betalas ut kan du lägga till återbetalningsskydd. Ändring görs på blanketten Ändrat förmånstagarförordande som finns att hämta under Blanketter och dokument.

Avgifter

0,5 % i premieavgift
0,3 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

Information & Villkor

Förköpsinformation och försäkringsvillkor som gäller för Volvo Företagspension kan du hämta under Blanketter och dokument.

Back To Top