skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

Alternativ ITP-T10

Utöver den allmänna pensionen har de flesta någon form av pension genom sitt arbete. Tjänstemän inom privata företag, med en pensionsmedförande lön över 10 inkomstbasbelopp kan, om arbetsgivaren tillåter, byta ut en del av sin ITP2 mot en Alternativ ITP, så kallad tiotaggarlösning (T10). Förvaltningsformen för Alternativ ITP-T10 hos VFF Pension är traditionell förvaltning. VFF Pension är inte längre valbar försäkringsgivare för Alternativ ITP-T10.

TRADITIONELL FÖRVALTNING

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

HUR STOR BLIR DIN PENSION

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Den garanterade räntan beror på när premierna betalades in. Tilldelad återbäring utöver den garanterade räntan är inte garanterad utan kan minska/öka över tiden. Den utbetalda pensionens storlek beror också på när du börjar ta ut pension och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

ÅTERBETALNINGSSKYDD

För att lägga till, ta bort eller ändra återbetalningsskydd kontaktar du VFF Pension.

ÅTERBÄRINGSRÄNTA

Fr o m 1 oktober 2020 är återbäringsräntan 5 %.

AVGIFTER

0,985 % i premieavgift
0,3 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

FLYTT AV FÖRSÄKRING

Du som har din Alternativ ITP-T10 förvaltad hos VFF Pension kan välja att flytta ditt försäkringskapital till en annan försäkringsgivare om utbetalning inte påbörjats. För att flytta din försäkring kontaktar du din lokala HR-avdelning.
I samband med flytt av försäkringskapitalet görs marknadsvärdesjustering om konsolideringsgraden är under 100 %. Det innebär i så fall att försäkringskapitalet i din försäkring minskas.

Den administrativa avgiften för flytt är 800 kr.

När försäkringskapitalet är flyttat kan du inte ångra dig och VFF Pensions ansvar har upphört.

FörsäkringsVILLKOR

Försäkringsvillkor för Alternativ ITP-T10 finns under Blanketter och dokument.

Back To Top