skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

Kvalificering – villkor och premie

Företagspension för dig som arbetar inom Volvokoncernen

Alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda, inom Volvokoncernen i Sverige omfattas av Volvo Företagspension. Du som är tillsvidareanställd omfattas från och med första hela anställningsmånaden.

För dig som är visstidsanställd krävs att du varit anställd tre hela sammanhängande kalendermånader under året i samma bolag och på samma ort. I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

Föräldraledighet

Du omfattas av Volvo Företagspension vid föräldraledighet.

Sjukdom

Premien minskar vid sjukdom. Vid långtidssjukdom får du premie för halva tiden de tre första hela sjukåren.

Tjänstledighet och studieledighet

Under tiden du tar ut tjänstledighet som inte är semestergrundande betalas inga premier till Volvo Företagspension för din räkning.

Ordinarie premie

Hel årspremie för både tjänstemän och arbetare för år 2018 är 8 016 kr, dvs. 668 kr per månad under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. Halv årspremie är 4 008 kr för år 2018 dvs. 334 kr per månad.

Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Hel premie gäller för dig som arbetar mer än 50%. Arbetar du 50 % eller mindre, som minst 20 %, så får du en halv premie.

Premien till Volvo Företagspension betalas in som ett engångsbelopp året efter det år premien avser. Detta innebär att på värdebeskeden som skickas ut i början av året finns inte föregående års premie med.

I förmånsportalen My Benefits kan du se inbetalda premier och försäkringskapital.

Tidbanksväxling

Volvokoncernen erbjuder dig att omvandla dina tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din tidrapportering. Förutom att du får högre pension lägger din arbetsgivare även till ca 5,7% extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

För att föra över timmar från din vanliga tidbank, gå in under ”Övrig ersättning” i tidinfo och välj kod 86.

För att föra över timmar från tillfällig tidbank, gå in under ”Övrig ersättning” i tidinfo och välj kod 89.

Företagspension för dig inom Volvo Car Group

Alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda *), inom Volvo Car Group med dotterbolag i Sverige omfattas av Volvo Företagspension.

Du som är tillsvidareanställd omfattas från och med första hela anställningsmånaden.

För dig som är visstidsanställd krävs att du varit anställd tre hela sammanhängande kalendermånader under året hos Volvo Car Group med dotterbolag.

I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

*) Dessutom gäller att anställda som avlönas via så kallad dagsedel (t ex flexpoolare, timavlönade och liknande) eller anställda på International Assignment inte kvalificerar sig för premieinbetalningar.

Föräldraledighet

Du omfattas av Volvo Företagspension vid föräldraledighet.

Sjukdom

Premien minskar vid sjukdom. Sammanhängande hel sjukfrånvaro berättigar till premieinbetalning från insjuknandeåret t o m det tredje sjukåret enligt följande:

De första 180 dagarna = Hel årspremie

Mer än 180 dagar = Halv årspremie

Om sjukfrånvaron beror på fastställd arbetsskada gäller särskilda regler.

Tjänstledighet eller studieledighet

Under de hela kalendermånader du tar ut tjänstledighet som inte är semestergrundande betalas inga premier till Volvo Företagspension för din räkning.

Ordinarie Premie

Hel årspremie för år 2019 är 6 516 kr, dvs. 543 kr per månad. Premien beräknas för varje anställningsmånad. Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Hel premie gäller för dig som arbetar mer än 50%. Arbetar du 50 % eller mindre, som minst 20 %, så får du en halv premie.

Vid deltidsanställning p g a föräldraledighet räknas den sysselsättningsgrad som gällde innan föräldraledigheten påbörjades.

Premieperioden är 1 november till 31 oktober varje år. Premien betalas in som ett engångsbelopp i december efter premieperiodens slut.

Tidbanksväxling

Du har möjlighet att omvandla dina tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din tidrapportering.

Förutom att du får en högre pension lägger din arbetsgivare även till ca 5,7% extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

Bonusväxling

Din arbetsgivare ger dig möjligheten att växla kontant bonus till en premie till Volvo Företagspension. När det blir aktuellt så genomför du bonusväxlingen i Your Benefits under aktuell valperiod. För 2018 blev det inget utfall av bonus för VCC.

Polestar, som ligger utanför VCC-koncernen, kommer att kunna växla bonus till Volvo Företagspension för år 2018.

Valperiod för bonusväxling för Polestar är öppen i Your Benefits från 25 mars – 7 april 2019.

Förutom att du får en högre pension lägger företaget till 5,0 % extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

För att se inbetalningen till din försäkring, logga in på din personliga sida med Bank-ID.

Växlad bonus syns på din försäkring ca en månad efter att valperioden har avslutats.

Tjänsteårspremie

När du uppnått 25, 35, 45 och 50 års anställningstid uppmärksammas detta med en premie till din Volvo Företagspension. Tjänsteårspremieringen görs i slutet av varje år.

Företagspension för dig inom Övriga bolag

 

Kvalificering och villkor

De bolag som tillhör Övriga bolag är bolag som tidigare har ingått i AB Volvo eller Volvo Car Group och har, efter styrelsens godkännande, valt att fortsätta vara medlemmar hos VFF Pension.

Normalt omfattas alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda, av Volvo Företagspension. I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

Ordinarie premie

Din arbetsgivare betalar in premie till din Volvo Företagspension. De flesta arbetsgivare har valt att betala en årlig ordinarie premie i början av varje år. Premien är beräknad på de månader man har arbetat föregående år eller under en bestämd premieperiod. Automotive Components Floby AB har valt att betala in ordinarie premie månadsvis.

Tidbanksväxling

Vissa arbetsgivare har valt att erbjuda sina anställda möjligheten att omvandla tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande till sin Volvo Företagspension.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

Tjänsteårspremie

Vissa arbetsgivare har valt att uppmärksamma sina anställda när de uppnått 25, 35, 45 och 50 års anställningstid med premie till Volvo Företagspension.

Sjukdom och Föräldraledighet

Premierna till din Volvo Företagspension kan påverkas vid sjukdom och föräldraledighet.

Tjänstledighet och studieledighet

Premierna till din Volvo Företagspension kan påverkas vid både tjänstledighet och studieledighet.

För att veta vad som gäller för just din anställning måste du kontakta din lokala HR-avdelning eller pensionsansvarig.

Följande bolag ingår för närvarande i Övriga Bolag

Automotive Components Floby AB
CPAC Systems AB
GKN Aerospace ACAB
GKN Aerospace Sweden AB
GKN Drivline Köping AB
Jernbro Industrial Services AB
Logent AB
VFF Pension

Back To Top