skip to Main Content

Företagspension för dig som arbetar inom Volvokoncernen

Alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda, inom Volvokoncernen i Sverige omfattas av Volvo Företagspension. Du som är tillsvidareanställd omfattas från och med första hela anställningsmånaden.

För dig som är visstidsanställd krävs att du varit anställd tre hela sammanhängande kalendermånader under året i samma bolag och på samma ort. I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

Samma försäkringsvillkor gäller för försäkrade hos arbetsgivare som är anslutna.

Föräldraledighet

Du omfattas av Volvo Företagspension vid föräldraledighet.

Sjukdom

Premien minskar vid sjukdom. Sjukfrånvaro ett helt år ger premie för halva tiden. Detta gäller insjuknandeåret + ett kalenderår.

Tjänstledighet och studieledighet

Under tiden du tar ut tjänstledighet som inte är semestergrundande betalas inga premier till Volvo Företagspension för din räkning.

Ordinarie premie

Hel årspremie för arbetare och tjänstemän för år 2022 är 10 800 kr, dvs. 900 kr per månad under perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Halv årspremie är 5 400 kr för år 2022 dvs. 450 kr per månad.

Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Hel premie gäller för dig som arbetar mer än 50%. Arbetar du 50 % eller mindre, som minst 20 %, så får du en halv premie.

Premien till Volvo Företagspension betalas in som ett engångsbelopp året efter det år premien avser. Detta innebär att på pensionsbeskeden som skickas ut i början av året finns inte föregående års premie med.

I förmånsportalen My Benefits kan du se inbetalda premier och försäkringskapital.

Tidbanksväxling

Volvokoncernen erbjuder dig att omvandla dina tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din tidrapportering. Förutom att du får högre pension lägger din arbetsgivare även till ca 5,7% extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

För att föra över timmar från din vanliga tidbank, gå in under ”Övrig ersättning” i tidinfo och välj kod 86.

För att föra över timmar från tillfällig tidbank, gå in under ”Övrig ersättning” i tidinfo och välj kod 89.

Företagspension för dig inom Volvo Cars

Alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda *), inom Volvo Cars med dotterbolag i Sverige har rätt att ansluta sig till Volvo Företagspension.

Du som är tillsvidareanställd omfattas från och med första hela anställningsmånaden.

För dig som är visstidsanställd krävs att du varit anställd tre hela sammanhängande kalendermånader under året hos Volvo Cars med dotterbolag.

I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

*) Dessutom gäller att anställda som avlönas via så kallad dagsedel (t ex flexpoolare, timavlönade och liknande) eller anställda på International Assignment inte kvalificerar sig för premieinbetalningar.

Samma försäkringsvillkor gäller för försäkrade hos arbetsgivare som är anslutna.

Föräldraledighet

Du omfattas av Volvo Företagspension vid föräldraledighet.

Sjukdom

Sammanhängande sjukfrånvaro berättigar till premieinbetalning enligt följande:

Full premieinbetalning till alla oavsett sysselsättningsgrad under år 1 och 2.
Fr o m tredje sjukåret är man inte berättigad till intjänande av Volvo Företagspension.

Om sjukfrånvaron beror på fastställd arbetsskada gäller särskilda regler.

Tjänstledighet eller studieledighet

Under de hela kalendermånader du tar ut tjänstledighet som inte är semestergrundande betalas inga premier till Volvo Företagspension för din räkning.

Ordinarie Premie

Aktuell premie för år 2022 är 599 kr per månad. Premien beräknas för varje anställningsmånad. Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Hel premie gäller för alla oavsett sysselsättningsgrad enligt kvalifikationsreglerna.

Premien betalas in månadsvis till försäkringen.

Tidbanksväxling

Du har möjlighet att omvandla dina tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din tidrapportering.

Förutom att du får en högre pension lägger din arbetsgivare även till ca 5,7% extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

Bonusväxling

Det är inte längre möjligt att växla bonus till Volvo Företagspension, senaste bonusväxlingen gjordes i april 2020.

Tjänsteårspremie

När du uppnått 25, 35, 45 och 50 års anställningstid uppmärksammas detta med en premie till din Volvo Företagspension. Tjänsteårspremieringen görs i slutet av varje år.

Företagspension för dig inom Övriga bolag

 

Kvalificering och villkor

De bolag som tillhör Övriga bolag är bolag som tidigare har ingått i AB Volvokoncernen eller Volvo Cars och har, efter styrelsens godkännande, valt att fortsätta vara medlemmar hos VFF Pension.

Normalt omfattas alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda, av Volvo Företagspension. I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

Samma försäkringsvillkor gäller för försäkrade hos arbetsgivare som är anslutna.

Ordinarie premie

Din arbetsgivare betalar in premie till din Volvo Företagspension. De flesta arbetsgivare har valt att betala en årlig ordinarie premie i början av varje år. Premien är beräknad på de månader man har arbetat föregående år eller under en bestämd premieperiod. Automotive Components Floby AB har valt att betala in ordinarie premie månadsvis.

Tidbanksväxling

Vissa arbetsgivare har valt att erbjuda sina anställda möjligheten att omvandla tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande till sin Volvo Företagspension.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

Tjänsteårspremie

Vissa arbetsgivare har valt att uppmärksamma sina anställda när de uppnått 25, 35, 45 och 50 års anställningstid med premie till Volvo Företagspension.

Sjukdom och Föräldraledighet

Premierna till din Volvo Företagspension kan påverkas vid sjukdom och föräldraledighet.

Tjänstledighet och studieledighet

Premierna till din Volvo Företagspension kan påverkas vid både tjänstledighet och studieledighet.

För att veta vad som gäller för just din anställning måste du kontakta din lokala HR-avdelning eller pensionsansvarig.

Följande bolag ingår för närvarande i Övriga Bolag

Automotive Components Floby AB
CPAC Systems AB
GKN AerospaceSweden AB
GKN Drivline Köping AB
Jernbro Industrial Services AB
Logent AB
Powertrain Engineering Sweden AB
VFF Pension
WirelessCar Sweden AB

Back To Top