skip to Main Content

Fullmäktige är VFF Pensions högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna utses av de fackliga organisationerna inom Volvokoncernen och Volvo Cars samt av bolagen som utser två företagsrepresentanter var. Samtliga fullmäktigeledamöter ska vara medlemmar i VFF Pension.

VFF Pensions styrelse väljs på ordinarie fullmäktigemöte. I styrelsen ska ingå tre ledamöter från LO-förbunden, tre ledamöter från tjänstemannaförbunden samt de fyra företagsrepresentanterna.

Hans Hansson

hans.hansson@volvo.com
Ordförande i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Unionen, Göteborg

Gert Andersson

gert.andersson@volvo.com
Vice ordförande i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Akademikerna Volvo, Göteborg

Sten Henricsson

sten.henricsson@volvocars.com
Sekreterare i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Ledarna, Göteborg

Eva Christianson

eva.christianson@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvo Car Group

Christina Munk-Hemberg

christina.munk-hemberg@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvo Car Group

Camilla Johansson

camilla.s.johansson@volvo.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar IF Metall, Vara

Håkan Jonsson

hakan.ka.jonsson@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar IF Metall, Göteborg

Andreas Lavstrand

andreas.lavstrand@volvo.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvokoncernen

Jakob Nilsson

jakob.nilsson@volvo.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvokoncernen

Björn Ohlsson

bjorn.ohlsson@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar IF Metall, Olofström

Pär Jansson

par.jansson@volvo.com
Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar IF Metall, Skövde

Christer Kindbom Örtemark

christer.kindbom@volvo.com
Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar Ledarna, Köping

Patrik Larsson

patrik.u.larsson@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar IF Metall, Olofström

Marie Ingvarsson Morten

marie.ingvarsson.morten@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar Unionen, Göteborg

Olof Stenvall

olof.stenvall@volvocars.com
Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar Akademikerna, Göteborg

Willy Tuner

willy.tuner@volvo.com
Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar IF Metall, Arvika

Back To Top