Skip to content

Fullmäktige är VFF Pensions högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna utses av de fackliga organisationerna inom Volvokoncernen och Volvo Cars samt av bolagen som utser två företagsrepresentanter var. Samtliga fullmäktigeledamöter ska vara medlemmar i VFF Pension.

VFF Pensions styrelse väljs på ordinarie fullmäktigemöte. I styrelsen ska ingå tre ledamöter från LO-förbunden, tre ledamöter från tjänstemannaförbunden samt de fyra företagsrepresentanterna.

Hans Hansson

Ordförande i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Unionen, Göteborg

Gert Andersson

Vice ordförande i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Akademikerna Volvo, Göteborg

Sten Henricsson

Sekreterare i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Ledarna, Göteborg

Christina Munk-Hemberg

Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvo Car Group

Camilla Johansson

Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar IF Metall, Vara

Håkan Jonsson

Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar IF Metall, Göteborg

Andreas Lavstrand

Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvokoncernen

Jakob Nilsson

Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar Volvokoncernen

Björn Ohlsson

Ledamot i VFF Pensions styrelse och fullmäktige
Representerar IF Metall, Olofström

Pär Jansson

Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar IF Metall, Skövde

Christer Kindbom Örtemark

Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar Ledarna, Köping

Patrik Larsson

Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar IF Metall, Olofström

Marie Ingvarsson Morten

Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar Unionen, Göteborg

Olof Stenvall

Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar Akademikerna, Göteborg

Willy Tuner

Ledamot i VFF Pensions fullmäktige
Representerar IF Metall, Arvika

Back To Top