Skip to content

Stadgar och styrdokument för ersättning finns att hämta under Blanketter och dokument.

VFF Pension

VFF Pension är försäkringsgivare för traditionell försäkring och drivs enligt ömsesidiga principer. VFF Pension leds av ett fullmäktige och en styrelse och verksamheten regleras av föreningens stadgar.

Back To Top