Skip to content

VFF Pensions vision är

”Enkelt, tryggt och hållbart”

Vi har som mål att ha en stabil, ansvarsfull och hållbar avkastning, hög kundnöjdhet samt en ansvarsfull, hållbar och effektiv organisation.

Vi strävar mot att vara i linje med FN´s 17 globala hållbarhetsmål samt Parisavtalet.  För att därmed bidra till att begränsa och anpassa verksamheten till klimatförändringar samt bidra till en bättre värld inom våra områden Försäkring, Kapitalförvaltning och Organisation.

Vi ska leverera hållbara pensioner. Det betyder att förvaltningen sker så att avkastningen täcker pensionsåtagandet och att hållbarhetsrisker ska minimeras. Med hållbarhetsrisker avses främst risker kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer.

För oss är det viktigt att vara med och kunna påverka vår planets framtid med hjälp av de placeringar och val som föreningen gör vid investering av kapital och till vardags i vår verksamhet.

Back To Top