Skip to content

VFF Pensions vision är

”Enkelt, tryggt och hållbart”

Vi har som mål att ha en stabil, ansvarsfull och hållbar avkastning, hög kundnöjdhet samt en ansvarsfull, hållbar och effektiv organisation. För oss är det viktigt att vara med och kunna påverka vår planets framtid med hjälp av de placeringar och val som föreningen gör vid investering av kapital och till vardags i vår verksamhet.

VFF Pensions försäkringsprodukter främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Det innebär att investeringar görs i fonder som har en hög nivå inom Miljö, Sociala och Företagsstyrningsfaktorer (ESG) och ska, om möjligt, sträva efter att vara i linje med Parisavtalet och/eller FN’s globala hållbarhetsmål. På detta sätt bidrar produkterna till ansvarsfullhet för arbetsrätt, samhälle och begränsning av klimatförändringar samt anpassning till klimatförändringar.

Back To Top