skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

PLUSpension

PLUSpension är en privat pensionsförsäkring för dig som är anställd inom Volvokoncernen, Volvo Car Group eller Övriga bolag. Förvaltningsformen för PLUSpension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

OBS! Fr o m 2019 är PLUSpension stängd för nyteckning, premieinbetalning samt inflytt av kapital. Befintliga PLUSpensioner påverkas inte. Din PLUSpension kommer att förvaltas och administreras som tidigare.

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Räntan kan variera beroende på när premierna har satts in. Garanterad ränta på premier som har satts in efter 2016-10-01 är 0,7 % före skatt och avgifter. Avkastning utöver den garanterade räntan blir återbäring och är inte garanterad.

Återbäringsräntan är 9 % fr.o.m. 2019-09-01

Pensionens storlek beror på när du börjar ta ut den och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

Avdragsrätt

Den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten och efter det är det inte längre lönsamt att betala in mer premier till PLUSpension. Undantag finns för enskilda näringsidkare och de som helt saknar tjänstepension i sin anställning.

Efterlevandeskydd

Vid tecknandet av en ny PLUSpension måste du välja om du vill ha efterlevandeskydd eller inte. Avlider du utbetalas pensionen antingen till din maka/make/sambo/registrerad partner eller till dina barn. Du kan välja att ändra ordningsföljden på dina förmånstagare eller att ta bort efterlevandeskyddet. Ändring görs på blanketten Ändring av förmånstagarförordande som finns att hämta på avsnittet Blanketter och Dokument.

Utbetalning av din pension

Ungefär 4 månader innan du fyller 65 år skickar vi ett brev angående utbetalning av din pension. Det är först då du behöver ta beslut om när du vill starta utbetalningen. Önskar du starta din utbetalning av pension före 65 år måste du själv kontakta oss.

Pension betalas normalt ut under 5 år mellan 65 år och 70 år. Du kan tidigast börja ta ut pension månaden efter du fyllt 55 år och senast den månaden du fyller 70 år. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

Vill du påbörja uttag av din pension? Du hittar uttagsblankett under Blanketter och Dokument.

Flytt av privat pensionsförsäkring

Att flytta sin privata försäkring innebär att hela pensionsförsäkringens värde flyttas till en ny traditionell pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Kolla gärna vår checklista under Blanketter och Dokument för mer information om vad som kan vara bra att tänka på innan du bestämmer dig för att flytta.

Aktuell flyttavgift är 1% av flyttkapitalet, dock minst 800 kr.

Avgifter

1 % i premieavgift
0,4 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

Information & Villkor

Förköpsinformation och försäkringsvillkor som gäller för PLUSpension försäkring kan du hämta under Blanketter och dokument.

Back To Top