skip to Main Content

Vi förvaltar Volvo Företagspension
– en extra tjänstepension för Volvoanställda

Ömsesidiga principer

Vi arbetar enligt ömsesidiga principer, dvs. allt överskott går tillbaka till dig som är medlem. Totalt förvaltar vi drygt 10 miljarder kronor för ca 98 000 medlemmar.

Hållbara investeringar

Genom hållbara investeringar motverkar vi korruption och påverkar utvecklingen inom miljö, samhällsansvar, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se och följa utvecklingen av dina försäkringar hos oss. Där finns även kontrolluppgifter, pensionsbesked och andra brev vi skickar till dig.

Medlemsservice

Under rubriken Medlemsservice hittar du bland annat Blanketter och dokument, Praktiska länkar samt svar på många Vanliga frågor.

Nyheter

Årsredovisning för 2021

Nu finns årsredovisningen för 2021 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter.

2022-05-12

VFF Pensions hållbarhetsrapport

Nu finns Hållbarhetsrapport för 2021 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter och dokument.

2022-04-19

VFF Pension sänker återbäringsräntan

Från den 1:e april 2022 sänker vi återbäringsräntan från 6 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO,…

2022-04-01

Pensionsinformation

Är du företagsrepresentant med uppgift att informera anställda om deras förmåner, bl a Volvo Företagspension. Kontakta oss för att boka in en pensionsinformation för dig och dina medarbetare.

Försäkringar

Volvo Företagspension är en tjänstepension för dig som är Volvoanställd. Vi förvaltar även Avtalspension SAF-LOAlternativ ITP – T10 samt PLUSpension, men till dessa kan inbetalning av premier inte längre göras.

Uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att administrera försäkringar och förvalta försäkringskapitalet för Volvoanställda samt vara konkurrenskraftiga inom områdena kundnöjdhet, avkastning och avgifter. Vår vision är enkelt, tryggt och hållbart

VFF Pension i siffror

0
Förvaltat kapital (mdkr)per 2021-12-31
0
Konsolideringsgrad (%) per 2022-03-31
0
Återbäringsränta (%) Volvo Företagspension från 2022-04-01
0
Återbäringsränta (%) PLUSpension och övriga försäkringar från 2022-04-01
0
Totalavkastning (%) per 2022-03-31
Back To Top