skip to Main Content

Vi förvaltar Volvo Företagspension
– en extra tjänstepension för Volvoanställda

Ömsesidiga principer

Vi arbetar enligt ömsesidiga principer, dvs. allt överskott går tillbaka till dig som är medlem. Totalt förvaltar vi drygt 10 miljarder kronor för ca 98 000 medlemmar.

Hållbara investeringar

Genom hållbara investeringar motverkar vi korruption och påverkar utvecklingen inom miljö, samhällsansvar, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se och följa utvecklingen av dina försäkringar hos oss. Där finns även kontrolluppgifter, pensionsbesked och andra brev vi skickar till dig.

Medlemsservice

Under rubriken Medlemsservice hittar du bland annat Blanketter och dokument, Praktiska länkar samt svar på många Vanliga frågor.

Nyheter

Vi på VFF Pension önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

I år väljer vi att skänka en julgåva till Stadsmissionen. I Göteborg lever allt för många familjer i fattigdom. Det…

2021-12-20

VFF Pension ändrar prognosräntan

För att anpassa till rådande ränteläge har VFF Pension beslutat att från den 1 januari 2022 sänka prognosräntan. Prognosräntan är…

2021-12-16

Delårsrapport för 2021

Nu finns delårsrapport för 2021 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter.

2021-09-07

Pensionsinformation

Är du företagsrepresentant med uppgift att informera anställda om deras förmåner, bl a Volvo Företagspension. Kontakta oss för att boka in en pensionsinformation för dig och dina medarbetare.

Försäkringar

Volvo Företagspension är en tjänstepension för dig som är Volvoanställd. Vi förvaltar även Avtalspension SAF-LOAlternativ ITP – T10 samt PLUSpension, men till dessa kan inbetalning av premier inte längre göras.

Uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att administrera försäkringar och förvalta försäkringskapitalet för Volvoanställda samt vara konkurrenskraftiga inom områdena kundnöjdhet, avkastning och avgifter. Vår vision är enkelt, tryggt och hållbart

VFF Pension i siffror

0
Förvaltat kapital (mdkr)
per 2020-12-31
0
Konsolideringsgrad (%) per 2021-11-30
0
Återbäringsränta (%) Volvo Företagspension från 2021-09-01
0
Återbäringsränta (%) PLUSpension och övriga försäkringar från
2021-09-01
0
Totalavkastning (%) per 2021-11-30
Back To Top