Skip to content

Vi förvaltar Volvo Företagspension
– en extra tjänstepension för Volvoanställda

Ömsesidiga principer

Vi arbetar enligt ömsesidiga principer, dvs. överskottet går tillbaka till dig som är medlem. Totalt förvaltar vi cirka 11 miljarder kronor för 107 000 medlemmar.

Hållbarhet inom VFF Pension

Genom vårt arbete med hållbarhet motverkar vi korruption och påverkar utvecklingen inom miljö, samhällsansvar, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se och följa utvecklingen av dina försäkringar hos oss. Där finns även kontrolluppgifter, pensionsbesked och andra brev vi skickar till dig.

Medlemsservice

Under rubriken Medlemsservice hittar du bland annat Blanketter och dokument, Praktiska länkar samt svar på många Vanliga frågor.

Nyheter

Pensionsbesked för 2023

Pensionsbesked för 2023

Nu finns dina pensionsbesked för 2023 tillgängliga på din personliga sida. Din personliga sida hittar du under ”Mina sidor” på…

2024-02-29
VFF Pension höjer återbäringsräntan!

VFF Pension höjer återbäringsräntan!

Från den 1:e februari 2024 höjer vi återbäringsräntan från 3 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO…

2024-02-01
Grattis till dig som har en extra tjänstepension!

Grattis till dig som har en extra tjänstepension!

GRATTIS, du som är anställd på Volvo eller på tidigare Volvobolag har, förutom din vanliga tjänstepension, även en extra tjänstepension…

2024-01-31

Pensionsinformation

Är du företagsrepresentant med uppgift att informera anställda om deras förmåner, bl a Volvo Företagspension. Kontakta oss för att boka in en pensionsinformation för dig och dina medarbetare.

Försäkringar

Volvo Företagspension är en tjänstepension för dig som är Volvoanställd. Vi förvaltar även Avtalspension SAF-LOAlternativ ITP – T10 samt PLUSpension, men till dessa kan inbetalning av premier inte längre göras.

Uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att administrera försäkringar och förvalta försäkringskapitalet för Volvoanställda samt vara konkurrenskraftiga inom områdena kundnöjdhet, avkastning och avgifter. Vår vision är enkelt, tryggt och hållbart

VFF Pension i siffror

0
Förvaltat kapital (mdkr)per 2024-02-29
0
Konsolideringsgrad (%) per 2024-02-29
0
Återbäringsränta (%) Volvo Företagspension från 2024-02-01
0
Återbäringsränta (%) PLUSpension från 2024-02-01
0
Totalavkastning (%) perioden 2024-01-01 till 2024-02-29
0
Totalavkastning (%) för 2023
Back To Top