skip to Main Content

Vi förvaltar Volvo Företagspension
– en extra tjänstepension för Volvoanställda

Ömsesidiga principer

Vi arbetar enligt ömsesidiga principer, dvs. överskottet går tillbaka till dig som är medlem. Totalt förvaltar vi drygt 10 miljarder kronor för ca 100 000 medlemmar.

Hållbarhet inom VFF Pension

Genom vårt arbete med hållbarhet motverkar vi korruption och påverkar utvecklingen inom miljö, samhällsansvar, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se och följa utvecklingen av dina försäkringar hos oss. Där finns även kontrolluppgifter, pensionsbesked och andra brev vi skickar till dig.

Medlemsservice

Under rubriken Medlemsservice hittar du bland annat Blanketter och dokument, Praktiska länkar samt svar på många Vanliga frågor.

Nyheter

VFF Pensions hållbarhetsrapport 2022

VFF Pensions hållbarhetsrapport 2022

Nu finns Hållbarhetsrapport för 2022 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter och dokument.

2023-05-15
Årsredovisning för 2022

Årsredovisning för 2022

Nu finns årsredovisningen för 2022 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter och dokument.

2023-05-15
Digital signering av blanketter

Digital signering av blanketter

Det är nu möjligt att signera våra blanketter digitalt med hjälp av BankID. Du hittar blanketterna under Blanketter och dokument…

2023-05-08

Pensionsinformation

Är du företagsrepresentant med uppgift att informera anställda om deras förmåner, bl a Volvo Företagspension. Kontakta oss för att boka in en pensionsinformation för dig och dina medarbetare.

Försäkringar

Volvo Företagspension är en tjänstepension för dig som är Volvoanställd. Vi förvaltar även Avtalspension SAF-LOAlternativ ITP – T10 samt PLUSpension, men till dessa kan inbetalning av premier inte längre göras.

Uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att administrera försäkringar och förvalta försäkringskapitalet för Volvoanställda samt vara konkurrenskraftiga inom områdena kundnöjdhet, avkastning och avgifter. Vår vision är enkelt, tryggt och hållbart

VFF Pension i siffror

0
Förvaltat kapital (mdkr)per 2023-04-30
0
Konsolideringsgrad (%) per 2023-04-30
0
Återbäringsränta (%) Volvo Företagspension från 2023-05-01
0
Återbäringsränta (%) PLUSpension från 2023-05-01
0
Totalavkastning (%) perioden 2023-01-01 till 2023-04-30
Back To Top