Skip to content

Vi förvaltar Volvo Företagspension
– en extra tjänstepension för Volvoanställda

Ömsesidiga principer

VFF Pension är en ömsesidig tjänstepensionsförening som ägs av sina medlemmar dvs. de som har en försäkring hos oss. Totalt förvaltar vi cirka 12 miljarder kronor för över 110 000 medlemmar. Här finns våra aktuella siffror samlade.

Hållbarhet inom VFF Pension

Genom vårt arbete med hållbarhet motverkar vi korruption och påverkar utvecklingen inom miljö, samhällsansvar, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se och följa utvecklingen av dina försäkringar hos oss. Där finns även kontrolluppgifter, pensionsbesked och andra brev vi skickar till dig.

Medlemsservice

Under rubriken Medlemsservice hittar du bland annat Blanketter och dokument, Praktiska länkar samt svar på många Vanliga frågor.

Nyheter

Höjning av återbäringsränta per 1 juli 2024

Höjning av återbäringsränta per 1 juli 2024

Aktuell återbäringsränta uppgår från 1 juli 2024 till 16% för PLUSpension, 14% för Avtalspension SAF-LO, 11% för Alternativ ITP T10 och 7%…

2024-07-01
VFF Pensions hållbarhetsrapport för 2023

VFF Pensions hållbarhetsrapport för 2023

Nu finns Hållbarhetsrapport för 2023 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter och dokument.

2024-05-17
Årsredovisning för 2023

Årsredovisning för 2023

Nu finns årsredovisningen för 2023 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter och dokument.

2024-05-17

Pensionsinformation

Är du företagsrepresentant med uppgift att informera anställda om deras förmåner, bl a Volvo Företagspension. Kontakta oss för att boka in en pensionsinformation för dig och dina medarbetare.

Försäkringar

Volvo Företagspension är en tjänstepension för dig som är Volvoanställd. Vi förvaltar även Avtalspension SAF-LOAlternativ ITP – T10 samt PLUSpension, men till dessa kan inbetalning av premier inte längre göras.

Uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att administrera försäkringar och förvalta försäkringskapitalet för Volvoanställda samt vara konkurrenskraftiga inom områdena kundnöjdhet, avkastning och avgifter. Vår vision är enkelt, tryggt och hållbart

VFF Pension i siffror

0
Förvaltat kapital (mdkr)per 2024-05-31
0
Konsolideringsgrad (%) per 2024-05-31
0
Återbäringsränta (%) Volvo Företagspension från 2024-05-01
0
Återbäringsränta (%) PLUSpension från 2024-07-01
0
Totalavkastning (%) perioden 2024-01-01 till 2024-05-31
0
Totalavkastning (%) för 2023
Back To Top