Skip to content

VFF Pensions kärnvärden – omtanke, kompetens och effektivitet – ligger till grund för vårt agerande i både interna och externa relationer. Våra kärnvärden är kompassen i det dagliga arbetet. De beskriver hur vi ska förhålla oss till våra försäkrade, försäkringstagare, samarbetspartners, myndigheter och samhället i övrigt samt internt gentemot varandra.

Omtanke innebär

 • att vi arbetar för våra försäkringstagares bästa
 • att vi lämnar enkel och tydlig information
 • att vi bryr oss om varandra, våra försäkrade och våra samarbetspartners
 • att vi gör det lilla extra

Kompetens innebär

 • att vi strävar efter att alltid leverera god kvalitet
 • att vi har god kunskap om pension
 • att vi strävar efter att hela tiden öka vår kompetens
 • att vi har en aktiv omvärldsbevakning

Effektivitet innebär

 • att vi har en liten och flexibel organisation
 • att vi är kostnadsmedvetna
 • att vi arbetar strukturerat
 • att vi arbetar med ständiga förbättringar
Back To Top