skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
 • vff@volvo.com
 • 031-66 12 10
  Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
 • Götaverksgatan 2
 • M2.7, 405 08  Göteborg

Kapitalförvaltning

Placeringsinriktning

VFF Pension ska ha en långsiktigt hållbar och stabil värdetillväxt. Målsättningen är att, med en acceptabel risknivå, sträva mot att generera 4% i årlig avkastning på placeringstillgångarna. Kapitalplaceringen – fördelningen mellan de olika tillgångsslagen – regleras i av styrelsen fastställda placeringsriktlinjer.

En ALM analys (Asset Liability Management) görs årligen och med syfte att ta fram bästa möjliga fördelning mellan olika tillgångsslag med hänsyn tagen till gällande regelverk. Denna analys används för att sätta avkastningsmålet och fördelning i normalportföljen vid den årliga revideringen av placeringsriktlinjerna.

Kapitalförvaltningsprocessen

VFF Pensions målsättning med kapitalförvaltningen är att avkastningen för hela förvaltningen och även för dess olika delportföljer ska överträffa avkastningen för respektive jämförbara index när detta är relevant och mätbart. En professionell hantering av de finansiella riskerna med fokus på en god diversifiering inom och mellan olika tillgångsslag och marknader, förväntas bidra till att uppnå avkastningsmålet.

Hållbara investeringar

VFF Pension har som mål att vara en ansvarsfull investerare som vid val av fonder strävar mot en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. VFF Pension strävar efter att investera i bolag som följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. VFF Pension strävar också efter att undvika investeringar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen liksom investeringar i produktion av tobak och pornografi.

VFF Pension tar hjälp av en extern part med att granska samtliga fonder två gånger per år. Granskningsresultatet ligger till grund för VFF Pensions påverkansarbete, som innebär att dialog tas med kapitalförvaltare i syfte att i första hand påverka bolagen till förändring snarare än att exkludera bolag. I de fall påverkansarbetet inte ger önskat resultat kan VFF Pension ta beslut om att lämna aktuell fond.

Fördelning enligt placeringsriktlinjernas normalportfölj

 • Räntebärande papper 55%
 • Globala aktier 20%
 • Svenska aktier 10%
 • Fastighetsfonder 5%
 • Alternativa investeringar 10%

Se aktuella siffror för räntor, totalavkastning, konsolideringsgrad och förvaltat kapital mm under Finansiell information.

Vill du läsa mer om vår kapitalförvaltning finns det mer information i årsredovisningen.

Back To Top