skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
 • vff@volvo.com
 • 031-66 12 10
  Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
 • Götaverksgatan 2
 • M2.7, 405 08  Göteborg

Kapitalförvaltning

Placeringsinriktning

VFF Pension ska ha en långsiktig och stabil värdetillväxt och målsättningen är att, med en acceptabel risknivå, generera minst 4% i avkastning på placeringstillgångarna.
Kapitalplaceringen – fördelningen mellan de olika tillgångsslagen – regleras i av styrelsen fastställda placeringsriktlinjer. Det görs en årlig översyn av placeringsriktlinjerna.

Kapitalförvaltningsprocessen

Utöver avkastningsmålet på 4% är VFF Pensions målsättning med kapitalförvaltningen att avkastningen för hela förvaltningen och även för dess olika delportföljer ska överträffa avkastningen för respektive jämförbara index när detta är relevant och mätbart. En professionell hantering av de finansiella riskerna med fokus på en god diversifiering inom och mellan olika tillgångsslag och marknader, förväntas bidra till att uppnå avkastningsmålet.

En ALM analys (Asset Liability Management) görs årligen och denna ligger till grund för revidering av placeringsriktlinjerna. Syftet med analysen är att komma fram till bästa möjliga fördelning mellan olika tillgångslag med hänsyn tagen till gällande regelverk.

Hållbara investeringar

VFF Pension har som mål att vara en ansvarsfull investerare som vid val av företag och fonder strävar mot en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Placeringar ska endast göras i företag och fonder som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som svenska staten har undertecknat.

Fördelning enligt placeringsriktlinjernas normalportfölj

 • Räntebärande papper 55%
 • Globala aktier 20%
 • Svenska aktier 10%
 • Fastigheter 8%
 • Alternativa investeringar 7%

Se aktuella siffror för räntor, totalavkastning, konsolideringsgrad och förvaltat kapital mm under Finansiell information.

Vill du läsa mer om vår kapitalförvaltning finns det mer information i årsredovisningen.

Back To Top