Skip to content

Kvalificering- villkor och premier

Här finns information gällande kvalificeringsregler samt villkor och premier för Volvokoncernen.

Rapportering av premier och fakturering

Rapportering av premier görs via CGI (lönecenter) till VFF Pension. De årliga ordinarie premierna rapporteras in i början av februari och inbetalningen av premier sker i mars.

Andra premietyper som också betalas in av Volvokoncernen är Tidbankspremie som rapporteras in månadsvis, inrapporteringen görs efter lönekörningen, som är runt den 27:e varje månad.

De anställda kan se sina premieinbetalningar genom att logga in på sin personliga sida på www.vffpension.se. Premierna visas på försäkringen när VFF Pension har erhållit betalning av fakturan.

Nya bolag

Nya bolag inom Volvokoncernen behöver inte ansöka om medlemskap hos VFF Pension. Däremot behöver man fylla i en blankett där det ska bifogas Registreringsbevis och Information om bolaget för registrering inför kommande fakturering. Här finns blankett för detta.

Om ett bolag inom Volvokoncernen inte längre ingår i koncernen måste man ansöka om medlemskap i kategorin ”Övriga bolag” istället. Här finns information om hur man ansöker.

Ansökningsblankett och registreringsbevis lösenordskyddas och mailas till:
api.vff.fpen@volvo.com

Back To Top