Skip to content

För alla Volvomedarbetare i Sverige

VFF Pension är en tjänstepensionsförening för dig som är medarbetare inom Volvokoncernen och Volvo Cars samt vissa bolag som tidigare ingått i någon av koncernerna eller är närstående bolag. Våra mål är att erbjuda en stabil, ansvarsfull och hållbar avkastning, hög kundnöjdhet samt att vara en ansvarsfull, hållbar och effektiv organisation.

VFF Pension drivs enligt ömsesidiga principer vilket betyder att all återbäring går tillbaka till försäkringstagarna.
Tack vare låga avgifter och konsekventa förvaltningsprinciper upprätthåller vi stabil avkastning och god återbäringsränta. Idag är vi över 110 000 medlemmar och det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 12 miljarder kronor.

VFF Pension administrerar och förvaltar Volvo Företagspension för alla Volvomedarbetare i Sverige och förvaltar även PLUSpension som är en pensionsförsäkring som är traditionellt förvaltad. Du kan sedan tidigare ha en avtalspension SAF-LO eller alternativ ITP T10 hos VFF Pension men där är vi inte längre ett valbart alternativ.

VFF Pension som startade sin verksamhet 1988, är försäkringsgivare för traditionell försäkring. Föreningen står under Finansinspektionens tillsyn, och leds av ett fullmäktige och en styrelse och verksamheten regleras av stadgar.

Back To Top