Skip to content

VFF Pension är en tjänstepensionsförening som drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att överskott går tillbaka till de försäkrade i form av återbäring.

VFF Pension erbjuder Volvo Företagspension som är en lokalt kollektivavtalad tjänstepension för Volvoanställda. Den har ingen åldersgräns och påverkar inte övriga pensionsförmåner. Volvo Företagspension är en traditionell försäkring som alltid startar med återbetalningsskydd.

VFF Pension erbjuder idag följande möjligheter till sparande i Volvo Företagspension:

 • Ordinarie premie
  – en årlig inbetalning till de anställdas Volvo Företagspension
 • Tidbanksväxling
  – möjlighet för de anställda att växla timmar ur sin tidbank till en premie till sin Volvo Företagspension
 • Bonusväxling
  – möjlighet för de anställda att växla hela eller delar av sin bonus till en premie till sin Volvo Företagspension
 • Tjänsteårspremiering
  – en extra inbetalning till de som har en anställningstid på 25, 35, 45 eller 50 år, ett bra sätt att uppmärksamma lång och trogen tjänst!

Finns önskemål om andra insättningar till Volvo Företagspension, kontakta oss gärna.

Här
kan du se Kvalificering – villkor och premie för de företag som för närvarande har avtal avseende Volvo Företagspension.

Samma försäkringsvillkor gäller för försäkrade hos arbetsgivare som är anslutna.

Föreningen står under Finansinspektionens tillsyn, och leds av ett fullmäktige och en styrelse och verksamheten regleras av stadgar.

Back To Top