skip to Main Content

VFF Pension är en tjänstepensionsförening som drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att allt överskott går tillbaka till de försäkrade i form av återbäring.

VFF Pension erbjuder idag följande möjligheter till sparande i Volvo Företagspension:

 • Ordinarie premie
  – en årlig inbetalning till de anställdas Volvo Företagspension
 • Tidbanksväxling
  – möjlighet för de anställda att växla timmar ur sin tidbank till en premie till sin Volvo Företagspension
 • Bonusväxling
  – möjlighet för de anställda att växla hela eller delar av sin bonus till en premie till sin Volvo Företagspension
 • Tjänsteårspremiering
  – en extra inbetalning till de som har en anställningstid på 25, 35, 45 eller 50 år, ett bra sätt att uppmärksamma lång och trogen tjänst!

Finns önskemål om andra insättningar till Volvo Företagspension, kontakta oss gärna.
Här kan du se Kvalificering – villkor och premie för de företag som för närvarande har avtal avseende Volvo Företagspension.

Back To Top