Skip to content

Blanketter som signeras digitalt med BankID

Begäran om utbetalning av pension
Förmånstagarförordnande
Kontoändring under utbetalningstiden
Återköp PLUSpension

Blanketter för utskrift

Begäran om utbetalning av pension
Förmånstagarförordnande
Kontoändring under utbetalningstiden
Återköp PLUSpension

Hållbarhetsrelaterade dokument

Förköpsinformation hållbarhet för Volvo Företagspension
Förköpsinformation hållbarhet för PLUSpension
Förköpsinformation hållbarhet för Avtalspension SAF-LO
Förköpsinformation hållbarhet för Alternativ ITP T10
Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsrapport 2022 för läsning
Hållbarhetsrapport 2022 för utskrift
Bilaga Hållbarhetsredovisning 2022 – Volvo Företagspension
Bilaga Hållbarhetsredovisning 2022 – PLUSpension
Bilaga Hållbarhetsredovisning 2022 – SAF-LO
Bilaga Hållbarhetsredovisning 2022 – T10
Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling 2022 (PAI-statement)

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Volvo Företagspension
Försäkringsvillkor PLUSpension
Försäkringsvillkor SAF-LO 
Försäkringsvillkor Alternativ ITP-T10

Årsredovisningar

Delårsrapport 2023 för läsning
Delårsrapport 2023 för utskrift
Årsredovisning 2022 för läsning
Årsredovisning 2022 för utskrift
Bilaga Hållbarhetsredovisning 2022 – Volvo Företagspension 
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018 

Stadgar och riktlinjer

Stadgar VFF Pension
Styrdokument för ersättningar
Investeringsriktlinjer

Övrigt

Faktablad om Volvo Företagspension
Personuppgiftspolicy
Checklista, Att tänka på inför din pensionering

Blanketterna som hämtas är i PDF-format, vilket kräver att du har Adobe Acrobat Reader. Saknar du denna programvara kan du hämta den gratis här: Hämta Acrobat Reader

Back To Top