skip to Main Content

Förvaltningsformen för Volvo Företagspension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

Kvalificering- villkor och premier

Här finns information gällande kvalificeringsregler samt villkor och premier för ”Övriga bolag”.

Rapportering av premier och fakturering

Vid rapportering av premier kan bolaget välja att antingen göra på samma sätt som tidigare, att rapportera via FörsäkringsGirot, eller så väljer bolaget att rapportera via en personlig inloggning via VFF Pensions hemsida som planeras att tas i bruk under 2022.

Vid rapportering via VFF Pensions hemsida så lämnas en premiefil in av en av företaget utsedd behörig person. Även fakturan finns sedan att hämta via inloggningssidan hos VFF Pension av behörig person.

Nya bolag

För att nya ”Övriga bolag” ska bli godkända som medlemmar måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bolaget har tidigare tillhört någon av koncernen Volvo Cars eller AB Volvo.
  • Bolaget tillhör ”Närstående bolag”, dvs bolag som har nära relation till Volvo Cars eller AB Volvo

Här finns blankett för anmälan om medlemskap. Anmälningsblanketten ska returneras till VFF Pension tillsammans med ett registreringsbevis (registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader).

Anmälningsblankett och registreringsbevis lösenordskyddas och mailas till:
api.vff.fpen@volvo.com

VFF Pension återkommer med svar om medlemskap när anmälan är klar.

Back To Top