skip to Main Content

Goda utsikter, Nyhetsbrev från VFF Pension

Goda utsikter, Nyhetsbrev och tips från VFF Pension, Juni 2022.Nu finns det ett nyhetsbrev ute för läsning, här hittar du brevet. Vill du i stället ha framtida nyhetsbrev mailat till dig, logga då in på din personliga sida hos oss…

2022-06-21

VFF Pension sänker återbäringsräntan

Från den 1:e juni 2022 sänker vi återbäringsräntan från 5 % till 3 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO sänker vi återbäringsräntan  från 8 % till 5 % , för Alternativ ITP T10 sänker vi från 8 % till…

2022-05-31

Årsredovisning för 2021

Nu finns årsredovisningen för 2021 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter.

2022-05-12

VFF Pension sänker återbäringsräntan

Från den 1:e april 2022 sänker vi återbäringsräntan från 6 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension sänker vi återbäringsräntan  från 10 % till 8 %. Sänkningen görs för att anpassa vår…

2022-04-01

Pensionsbesked för 2021

Nu finns dina pensionsbesked för 2021 tillgängliga på din personliga sida. Du hittar dem under rubriken ”Mina Dokument” och du loggar in med BankID. På din personliga sida kan du även se  dina försäkringar, alla premieinbetalningar samt räkna på din…

2022-03-09

Ryssland – Ukraina, hur påverkar detta VFF Pension?

Vi ser nu stor geopolitisk oro på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Detta är framför allt en fruktansvärd humanitär katastrof för människorna i Ukraina men vi ser också att detta påverkar finansmarknaden negativt. VFF Pensions kapitalförvaltning påverkas också,…

2022-03-04

VFF Pension ändrar prognosräntan

För att anpassa till rådande ränteläge har VFF Pension beslutat att från den 1 januari 2022 sänka prognosräntan. Prognosräntan är den ränta som används för att beräkna framtida ej garanterad återbäring. För Volvo Företagspension, Avtalspension SAFLO, Alternativ ITP T10 samt…

2021-12-16
Back To Top