Skip to content

Kvalificering- villkor och premier

Här hittar du information gällande kvalificeringsregler samt de villkor och premier som gäller för Volvo Cars samt de bolag som gett mandat till Volvo Cars att förhandla för deras räkning.

Rapportering av premier och fakturering

Rapportering av ordinarie premie
Premieperioden är den 1 oktober- 30 september. Aktuell månadspremie för arbetare och tjänstemän är fr o m 1 oktober 2023 718 kr. De aktuella premierna betalas månatligen till Volvo Företagspension. Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Varje månad skickas en fil till VFF Pension över förändringar som exempelvis nyanställningar och avslut enligt kvalifikationsreglerna. Faktureringen sker den 10:e varje månad och betalningstid är 30 dagar.

Brytpunkten för justering av premiebeloppet är oktober månad varje år och faktureringen sker två månader i efterskott. Detta innebär att premier för oktober månad betalas in i januari nästkommande år.

Rapportering av tidbankspremier
Rapportering av tidbankspremier görs i samband med lönekörningen varje månad. Fakturering sker i samband med premierapportering. Betalningstid är 30 dagar.

Rapportering av tjänsteårspremie
Tjänsteårspremier rapporteras till VFF Pension i början av november varje år. Fakturering av tjänsteårspremier görs i samband med inrapportering av premier. Premier sätts in på de anställdas försäkringar efter fakturabetalning.

De anställda kan se premieinbetalningarna genom att logga in på sin personliga sida på www.vffpension.se.

Nya bolag

Nya bolag inom Volvo Cars behöver inte ansöka om medlemskap hos VFF Pension. Däremot behöver information om bolaget för registrering inför kommande fakturering lämnas. Här finns blankett för detta.

Om ett bolag inom koncernen Volvo Car Group inte längre ingår i koncernen måste man ansöka om medlemskap i kategorin ”Övriga bolag” istället. Här finns information om hur man ansöker.

Ansökningsblankett och registreringsbevis lösenordskyddas och mailas till:
api.vff.fpen@volvo.com

Back To Top