skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Conny Granbom, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Theres Svenssons Gata 15
  • VFF Pension, TSG:5 405 08 Göteborg

Finansiell information

Här kan du läsa och hämta finansiella rapporter för VFF Pension.

Garanterad ränta

Den garanterade räntan är den ränta VFF Pension garanterar sina försäkrade. Räntan kan variera beroende på när premierna har satts in. Garanterad ränta på premier är f n 0,7 % före skatt och avgifter.

Återbäringsränta

Allt överskott tilldelas de försäkrade och regleras via återbäringsräntan när verksamheten ger överskott. Återbäringsräntan fastställs utifrån förväntad avkastning och VFF Pensions konsolideringsgrad. Tilldelad återbäring är inte garanterad.

Aktuell återbäringsränta
2021-09-01

Volvo Företagspension 6%
PLUSpension 10%
SAF-LO 10%
T10 10%

Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 5 åren
2016-2020

PLUSpension 7.4%
Volvo Företagspension 4.5%
SAF-LO 5.3%
T10 5.3%

Övriga nyckeltal

0%

Konsolideringsgrad
2021-08-31

Konsolideringsgraden är ett mått på VFF Pensions förmåga att utbetala garanterad pension samt den fastställda återbäringen.

0%

Avkastning per månad
2021-08-31

Detta är värdet på den totala avkastningen på placeringstillgångarna månadsvis.

0md kr

Förvaltat kapital
2020-12-31

Detta är värdet på de totala placeringstillgångarna som förvaltas för försäkringstagarnas räkning.

0%

Totalavkastning
2020-12-31

Detta är värdet på den totala avkastningen på placeringstillgångarna.

Back To Top