Skip to content

Vi har valt att inte beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningens regler. Detta då vi anser att det är oproportionerligt betungande med hänsyn till föreningens storlek och verksamhet. VFF Pension kommer årligen att utvärdera om, och i så fall när, verksamheten planerar att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i framtiden.

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling 2022 (PAI-statement)

Back To Top