Skip to content

Utöver den allmänna pensionen har de flesta någon form av pension genom sitt arbete. Arbetare inom privata företag, som har kollektivavtal, har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Förvaltningsformen för Avtalspension SAF-LO hos VFF Pension är traditionell förvaltning. VFF Pension är inte längre valbar försäkringsgivare för Avtalspension SAF-LO.

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Avtalspension SAF-LO främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål.
Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Förköpsinformation hållbarhetsrelaterade upplysningar för Avtalspension SAF-LO

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Den garanterade räntan beror på när premierna betalades in. Tilldelad återbäring utöver den garanterade räntan är inte garanterad utan kan minska/öka över tiden. Den utbetalda pensionens storlek beror också på när du börjar ta ut pension och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

VFF Pension använder sig av Livslängdsantagande för att beräkna pensionens storlek vid livsvarig utbetalning. VFF Pension använder könsneutrala livslängdsantaganden, dvs vi räknar med samma genomsnittlig livslängd för alla försäkrade oavsett kön. Aktuellt livslängdsantagande som VFF Pension använder är 21,83 år för en försäkrad 65-åring, dvs för livsvarig utbetalning räknar vi med att betala ut pension till dess att man fyllt 86,83 år.

Återbetalningsskydd

Du kan välja att starta din försäkring med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gör något val startar din försäkring utan återbetalningsskydd. För att lägga till, ta bort eller ändra återbetalningsskydd kontaktar du Fora; se nedan.

Återbäringsränta

Fr o m 1 maj 2024 är
återbäringsräntan 9 %.

Avgifter

0,5 % i premieavgift
0,3 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

Flytt av försäkring

Du som har din SAF-LO-försäkring förvaltad hos VFF Pension kan välja att flytta ditt försäkringskapital till en annan försäkringsgivare om utbetalning inte påbörjats. För att flytta din försäkring kontaktar du Fora; se nedan.
I samband med flytt av försäkringskapitalet görs marknadsvärdesjustering om konsolideringsgraden är under 100 %. Det innebär i så fall att försäkringskapitalet i din försäkring minskas.

Den administrativa avgiften för flytt är 600 kr.

När försäkringskapitalet är flyttat kan du inte ångra dig och VFF Pensions ansvar har upphört.

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO finns under Blanketter och dokument

Fora

För flytt av försäkring och ändring av återbetalningsskydd samt mer information om Avtalspension SAF-LO kontakta Fora på tel 08-7874010 eller gå in på deras hemsida www.fora.se.

Back To Top