skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Du loggar enkelt in med Bank-ID eller med ett lösenord som du beställer från vår försäkringsadministration.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss eller som vi inhämtar blir föremål för behandling i våra datasystem eller hos företag som vi samarbetar med. Syftet är att vi ska kunna ge bra service och fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för analys- och statistikändamål.

Personuppgiftslagen – PuL

Personuppgiftslagen – (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas (d v s inhämtas, bearbetas, lagras, utlämnas). Lagen ger dig som försäkrad vissa rättigheter och ålägger oss som försäkringsgivare vissa skyldigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de uppgifter som vi behandlar om dig i våra register är:
VFF Pension Försäkringsförening, organisationsnummer 816400-4056.

Information som vi inhämtar

Vi inhämtar information främst från din arbetsgivare men också från dig själv. Vi kan också hämta information från andra; exempelvis från folkbokföringen för att få tillgång till korrekta adressuppgifter.

Information som vi skickar ut

Du erhåller, som försäkrad/förmånstagare, information i form av årliga värdebesked och om du har försäkring/ar under utbetalning får du även kontrolluppgifter. Dessa uppgifter tillhandahålls via din personliga sida. Om du vill få dessa i vanliga brev per post så kontakta oss på telefon eller via mejl.

Information på din begäran

Lagen ger dig rätt att få veta vilken information vi har registrerat om dig och hur den används. Du kan därför begära, utan kostnad, att få ett registerutdrag en gång per år från oss. Registerutdraget ska du som huvudregel få inom en månad från ansökan.

Rättelse av uppgifter

Anser du att en uppgift i våra register är felaktig, har du rätt att kräva att vi åtgärdar detta. Om du misstänker att någon uppgift i de besked vi skickar till dig är fel, kontakta oss så utreder vi vad som skall gälla och rättar eventuella fel.

Information

Begäran om registerutdrag och/eller rättelse skickas till:

VFF Pension
Personuppgiftsansvarig
M2.7, 405 08 Göteborg

Back To Top