Skip to content

VFF Pension höjer återbäringsräntan!

Från den 1:e maj 2024 höjer vi återbäringsräntan från 5 % till 7 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO höjer vi återbäringsräntan  från 6 % till 9 %, för Alternativ ITP T10 höjer vi från 6 % till 9 % samt PLUSpension höjs från 6 % till 9 %. Höjningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top