Skip to content

Avveckling av PLUSpension fondförsäkring

Den 27 oktober togs vid en extra Bolagsstämma i VFO beslut om att avveckla PLUSpension fondförsäkring. Du som har en PLUSpension fondförsäkring kan antingen flytta din försäkring till annan förvaltare eller till en motsvarande traditionell försäkring hos VFF. Information kommer att skickas ut under vecka 45 till alla som är berörda.

Back To Top