skip to Main Content

Delårsrapport för 2021

Nu finns delårsrapport för 2021 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter.

2021-09-07

VFF Pension höjer återbäringsräntan ytterligare

Från den 1:e september 2021 höjer vi återbäringsräntan från 5 % till 6 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension höjer vi återbäringsräntan  från 8 % till 10 %. Höjningen görs för att anpassa vår…

2021-08-31

Den 7 juni flyttar VFF Pension till nya kontorslokaler!

Måndagen den 7 juni flyttar VFF Pension till nya kontorslokaler på Theres Svenssons Gata 15, våning 5. De nya lokalerna kommer att passa oss väldigt bra och vi håller oss inom samma område på Lundbystrand/Lindholmen. Posten kommer att eftersändas till…

2021-06-07

Ny VD för VFF Pension Tjänstepensionsförening

Från den 1 juni 2021 så tar Conny Granbom över som VD för VFF Pension. Conny Granbom ersätter tidigare VD Marie Hagstedt, som kommer att gå i pension. Conny har arbetat inom VFF Pension sedan år 2005 och senast som…

2021-06-01

Årsredovisning för 2020

Nu finns årsredovisningen för 2020 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter.

2021-05-21

VFF Pension höjer återbäringsräntan

Från den 1:e maj 2021 höjer vi återbäringsräntan från 4 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension höjer vi återbäringsräntan  från 6 % till 8 %. Höjningen görs för att anpassa vår…

2021-04-30

Pensionsbesked för 2020

Nu finns dina pensionsbesked för 2020 tillgängliga på din personliga sida. Du hittar dem under rubriken ”Mina Dokument” och du loggar in med BankID. På din personliga sida kan du även se  dina försäkringar, alla premieinbetalningar samt räkna på din…

2021-03-22

VFF Pension höjer återbäringssräntan

För att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna har vi beslutat att höja återbäringsräntan. Från den 1:e mars 2021 höjer vi återbäringsräntan från 3 % till 4 % för Volvo…

2021-02-26
Back To Top