Skip to content
Återbäringsräntan på fortsatt hög nivå

Återbäringsräntan på fortsatt hög nivå

Styrelsen för VFF Pension beslutade att lämna gällande återbäringsräntor 9% för PLUSpension och 4% för Volvo Företagspension oförändrade. Det är god avkastning under det gångna året som bidrar till att vi kan fortsätta att dela ut återbäring till våra försäkrade,…

2016-12-19
Goda utsikter, årets tredje Nyhetsbrev från VFF Pension

Goda utsikter, årets tredje Nyhetsbrev från VFF Pension

Goda utsikter, årets tredje Nyhetsbrev och tips från VFF Pension, december 2016. Nu finns årets tredje nyhetsbrev ute för läsning. Vill du i stället ha framtida nyhetsbrev mailat till dig, logga in på din personliga sida hos oss och registrera…

2016-12-08
Inloggning med Mobilt BankID

Inloggning med Mobilt BankID

Nu kan du logga in på din personliga sida med BankID. Inloggningen som hittills har skett med lösenord kan nu göras även med BankID. När vi har förenklat inloggningen till din personliga sida har vi även passat på att göra…

2016-11-22
Ny årspremie för dig inom Volvo Car Group

Ny årspremie för dig inom Volvo Car Group

Årspremien för Volvo Car Group år 2016 ändrades från 4 860 kr till 6 000 kr, dvs. från 390 kr till 500 kr per månad. Premien är numera värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

2016-10-31
Nu skickar vi ut årets utskick av levnadsintyg

Nu skickar vi ut årets utskick av levnadsintyg

Varje år skickar VFF Pension ut en förfrågan till de personer som är bosatta utanför Sverige och som vi betalar ut pension till. Denna rutin gör vi för att säkerställa att de uppgifter som vi har är aktuella. Nedan finns…

2016-10-10
Goda utsikter, Nyhetsbrev från VFF Pension

Goda utsikter, Nyhetsbrev från VFF Pension

Goda utsikter, Nyhetsbrev och tips från VFF Pension, september 2016. Nu finns årets andra nyhetsbrev ute för läsning. Vill du i stället ha framtida nyhetsbrev mailat till dig, logga in på din personliga sida hos oss och registrera din mailadress…

2016-09-27
Ny garanterad ränta för traditionell försäkring hos VFF Pension

Ny garanterad ränta för traditionell försäkring hos VFF Pension

Fullmäktige för Volvoresultats Försäkringsförening (VFF) har tagit beslut om att sänka den garanterade räntan för nya premier från nuvarande 1,5 %, till 0,7 % från den 1 oktober 2016. Ändringen berör alla inbetalningar som görs efter den 1 oktober 2016…

2016-09-01

Delårsrapport VFF 2016 klar

Nu finns delårsrapport för VFF 2016 ute på hemsidan. Du hittar den under ”Blanketter och dokument”.

2016-08-25

Verksamheten i VFF Fondförsäkring AB avslutas

Avveckling av VFF Fondförsäkring (VFO) har pågått sedan hösten 2015 och per 31 maj 2016 har bolaget trätt i likvidation. Verksamheten i Volvoresultats Försäkringsförening påverkas inte av likvidationen.

2016-06-14

Ny återbäringsränta från 1:e juni 2016

Från den 1:e juni 2016 ändrar vi återbäringsräntan till 9% för PLUSpension, 4% för Volvo Företagspension, SAF-LO och T10. Ändringarna avser samtliga produkter med traditionell förvaltning.

2016-06-01
Back To Top