Skip to content

Nu tar vi bort uttagsavgiften!

Premieinflöde och god avkastning på det förvaltade kapitalet tillsammans med fortsatt effektiviseringsarbete ger oss nu möjlighet att sänka avgifterna. VFF Pensions fullmäktige tog beslutet vid årsmötet i maj och från årsskiftet 2018 kommer uttagsavgiften på 1,2 % att tas bort på alla våra försäkringar.

Vi är glada att våra låga kostnader får komma våra försäkringstagare till del!

Back To Top