skip to Main Content

VFF Pension sänker återbäringsräntan

För att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna har vi beslutat att sänka återbäringsräntan. Från den 1:e april 2020 sänker vi återbäringsräntan , från 9 % till 3 % för…

2020-04-01

Coronavirus orsakar stor börsoro

Förutom att många drabbats av sjukdomen Covid-19 ser vi nu också stora effekter på ekonomin världen över och på de finansiella marknaderna. Det senare i form av kraftiga börsfall. På kort sikt påverkas VFF Pensions möjlighet att skapa avkastning, vilket…

2020-03-27

Värdebesked för 2019

Nu finns dina värdebesked för 2019 tillgängliga på din personliga sida. Du hittar dem under rubriken ”Mina Dokument” och du loggar in med BankID. På din personliga sida kan du även se  dina försäkringar, alla premieinbetalningar samt räkna på din…

2020-02-11

Dags att rapportera in ordinarie premier för Volvo Företagspension för 2019

Det är nu dags att beräkna och rapportera in premiebeloppen för Volvo Företagspensions ordinarie premier för 2019. Rapporteringsinstruktioner med filinstruktion finns bifogade. Här hittar ni information gällande inrapporteringen "Informationsbrev för inrapportering","Filinstruktion som textfil" samt "Filinstruktion som CSV fil"

2020-01-31

VFF Pension ändrar prognosräntan

För att anpassa till rådande låga ränteläge har VFF Pension beslutat att från den 1 januari 2020 sänka prognosräntan. Prognosräntan är den ränta som används för att beräkna framtida ej garanterad återbäring. För Volvo Företagspension, Avtalspension SAFLO och Alternativ ITP…

2020-01-03

Dags för utlandspensionärernas årliga levnadsintyg

Varje år skickar VFF Pension ut en förfrågan till de personer som är bosatta utanför Sverige och som vi betalar ut pension till. Denna rutin gör vi för att säkerställa att de uppgifter som vi har är aktuella. Du kan…

2019-10-04

Goda utsikter, Nyhetsbrev från VFF Pension

Goda utsikter, Nyhetsbrev och tips från VFF Pension, September 2019. Nu finns det ett nyhetsbrev ute för läsning. Vill du i stället ha framtida nyhetsbrev mailat till dig, logga då in på din personliga sida hos oss och registrera din…

2019-09-27

Nu höjer vi återbäringsräntan igen!

Från den 1:e september 2019 höjer vi återbäringsräntan med 2% , från 7% till 9% för PLUSpension, SAF-LO samt T10. Återbäringsräntan för Volvo Företagspension höjs från 5% till 6%. Denna höjning är en anpassning av vår återbäringsränta till den faktiska…

2019-08-29

Delårsrapport 2019

Nu finns delårsrapport för VFF Pension 2019 ute på hemsidan. Du hittar delårsrapporten under Blanketter och dokument

2019-08-28
Back To Top