Skip to content

PLUSpension Fondförsäkring stängs den 1 augusti 2015

Riksdagen beslutade i december förra året att sänka avdragsrätten för privat pensionssparande till 1800 kr/år från 1 januari 2015. Förslag finns att helt slopa avdragsrätten från 2016.

Efter beslut i VFF Fondförsäkring AB:s styrelse kommer det därför från den 1 augusti 2015 inte längre vara möjligt att betala in ytterligare premier till en befintlig PLUSpension fondförsäkring. Från samma dag stängs också möjligheten att teckna ny sådan försäkring och att flytta kapital från en pensionsförsäkring till PLUSpension fondförsäkring. Inför utbetalning flyttas försäkringskapitalet till en traditionell försäkring hos VFF. Utbetalning kommer att ske från denna traditionella försäkring.

Möjligheten att flytta från VFF Fondförsäkring AB till traditionell försäkring i Volvoresultats Försäkringsförening påverkas inte. Inte heller påverkas möjligheten att byta fonder i befintliga försäkringar.

Back To Top