Skip to content

VFF Pension ändrar prognosräntan för PLUSpension

För att anpassa till rådande låga ränteläge har VFF Pension beslutat att från den 1 januari 2021 sänka prognosräntan för PLUSpension till samma nivå som våra övriga försäkringar. Prognosräntan är den ränta som används för att beräkna framtida ej garanterad återbäring.

För PLUSpension sänks prognosräntan från 2,5 % till 2 %. Efter ändringen har vi samma prognosränta för alla våra försäkringar, Volvo Företagspension, Avtalspension SAFLO, Alternativ ITP-T10 och PLUSpension.

Sänkningen av prognosräntan påverkar inte garanterad pension per månad. Däremot kommer beräknad återbäring per månad att bli lägre i och med att vi sänker prognosen för framtida återbäring. Då alla försäkringar räknas upp med faktisk återbäring vid varje årsskifte så kommer inte heller totalt utbetald pension under utbetalningstiden att sänkas, utan hela försäkringskapitalet kommer att betalas ut från din försäkring.

När det gäller ditt försäkringskapital så påverkas det inte av prognosräntan. Försäkringskapitalet växer varje dag med den återbäringsränta som gäller, för närvarande 3 % för Volvo Företagspension och 5 % för Avtalspension SAFLO, Alternativ ITP-T10 och PLUSpension.

Back To Top