Skip to content

VFF Pension sänker återbäringsräntan

För att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna har vi beslutat att sänka återbäringsräntan.

Från den 1:e april 2020 sänker vi återbäringsräntan , från 9 % till 3 % för PLUSpension, SAF-LO samt T10. Återbäringsräntan för Volvo Företagspension sänks från 6 % till 2 %.

 

Back To Top