skip to Main Content

Nu blir våra brev digitala

Som ett led i att spara både miljö och kostnader kommer de flesta av våra brev fortsättningsvis visas på din personliga sida på www.vffpension.se, inloggning sker med BankID. Breven hittar du under ”Mina dokument”. Kontakta oss om du vill fortsätta…

2018-05-31

Ny återbäringsränta från 1:e juni

Från den 1:e juni 2018 sänker vi återbäringsräntan med 1% , från 7% till 6% för PLUSpension. Denna sänkning är en anpassning av vår återbäringsränta till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna. SAF-LO och…

2018-05-31

Endast inloggning med BankID efter 3 september

Som ett led i vårt arbete att öka säkerheten för våra medlemmar, kommer möjligheten att logga in på den personliga sidan med lösenord att tas bort. Från den 3 september 2018 är det bara möjligt att logga in med BankID…

2018-05-16

Årsredovisning för 2017

Nu finns årsredovisningen för 2017 att läsa här på hemsidan. Du hittar den under blanketter.

2018-05-04
Back To Top