Skip to content

Ny återbäringsränta från 1:e juni

Från den 1:e juni 2018 sänker vi återbäringsräntan med 1% , från 7% till 6% för PLUSpension. Denna sänkning är en anpassning av vår återbäringsränta till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

SAF-LO och T10 kommer att ligga oförändrade kvar på 6% och Volvo Företagspension kommer att ligga kvar på 5%.

Back To Top