skip to Main Content
VFF Pension ombildas till tjänstepensionsförening

VFF Pension ombildas till tjänstepensionsförening

VFF  Pension har fått tillstånd från Finansinspektionen att ombildas till tjänstepensionsförening fr o m 1 januari 2021 och byter i samband med detta namn till VFF Pension Tjänstepensionsförening. Det nya regelverket innebär ingen förändring  av villkoren för dina försäkringar hos…

2020-12-30
VFF Pension ändrar prognosräntan för PLUSpension

VFF Pension ändrar prognosräntan för PLUSpension

För att anpassa till rådande låga ränteläge har VFF Pension beslutat att från den 1 januari 2021 sänka prognosräntan för PLUSpension till samma nivå som våra övriga försäkringar. Prognosräntan är den ränta som används för att beräkna framtida ej garanterad…

2020-12-30
Back To Top