Skip to content

Återbäringsräntan på fortsatt hög nivå

Styrelsen för VFF Pension beslutade att lämna gällande återbäringsräntor 9% för PLUSpension och 4% för Volvo Företagspension oförändrade. Det är god avkastning under det gångna året som bidrar till att vi kan fortsätta att dela ut återbäring till våra försäkrade, vilket är väldigt glädjande.

Back To Top