Skip to content

Avveckling av Volvo Företagspension fondförsäkring

AB Volvo och Volvo Cars har i november 2015 beslutat att framöver erbjuda Volvo Företagspension i form av traditionell försäkring och att ta bort möjligheten för anställda att välja fondförsäkring. Anledning till beslutet är att intresset för fondförsäkring har varit lågt och förutsättningarna för att bedriva en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet med låga avgifter inte finns längre. Pensionspremier som betalas in efter årsskiftet kommer automatiskt att placeras i en Volvo Företagspension traditionell försäkring.

Du som har en fondförsäkring sedan tidigare kommer att få flytta över denna försäkring till en motsvarande Volvo Företagspension med traditionell förvaltning i Volvoresultats Försäkringsförening. Eftersom VFF Fondförsäkring AB ska avvecklas, så kan du inte behålla din fondförsäkring i bolaget.

Information om avvecklingen kommer att skickas ut till alla berörda via Benify eller vanliga brevutskick under december månad.

Back To Top