Skip to content

Coronavirus orsakar stor börsoro

Förutom att många drabbats av sjukdomen Covid-19 ser vi nu också stora effekter på ekonomin världen över och på de finansiella marknaderna. Det senare i form av kraftiga börsfall.

På kort sikt påverkas VFF Pensions möjlighet att skapa avkastning, vilket innebär att återbäringsräntorna kommer att sänkas från den 1 april 2020. Det som är tryggt är att kapitalet är fördelat på flera tillgångsslag och på så sätt har en god riskspridning. Dina försäkringar hos VFF Pension är traditionella försäkringar med en garanterad ränta. Det innebär att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut din pension.

Back To Top