Skip to content

Höjning av återbäringsränta per 1 juli 2024

Aktuell återbäringsränta uppgår från 1 juli 2024 till 16% för PLUSpension, 14% för Avtalspension SAF-LO, 11% för Alternativ ITP T10 och 7% för Volvo Företagspension.

VFF Pension har fyra separata pensionsförsäkringar varav Volvo Företagspension är den enda med pågående premieinbetalningar. De övriga pensionsförsäkringarna är PLUSpension, SAF-LO och ITP-T10.

Alla pensionsförsäkringar har ett eget, olika stort överskott överskott inom respektive pensionsförsäkringsprodukt som mäts genom konsolideringsgrad (KKG). Ju högre denna grad är, ju högre är överskottet som kan fördelas till de olika försäkringarna. I dagsläget finns ett större överskott för PLUSpension, SAFLO och T10 som beror på att de funnits olika länge och under olika perioder.

Konsolideringsgraden mäts separat inom varje pensionsförsäkringsprodukt och mäter överskottet i vårt totala kapital jämfört med totalt försäkringskapital (premier + garanterad ränta + tilldelad återbäring) inom samma pensionsförsäkringsprodukt.

Konsolideringsgraden är i dagsläget olika stor inom de olika pensionsförsäkringsprodukterna  enligt nedan:

Volvo Företagspension:      113%
SAFLO:                              121%
T10:                                    118%
PLUSpension:                     123%

Då konsolideringsgraden, dvs överskottet, är högre i PLUSpension, SAFLO och T10 kommer vi från den 1 juli 2024 att höja återbäringen i dessa pensionsförsäkringsprodukter för att på sikt, inom ca 12 månader, jämna ut konsolideringsgraden. Det vi gör är att dela ut överskottet i respektive pensionsförsäkringsprodukt till de försäkrade. När perioden är över så ska konsolideringen, dvs överskottet i respektive pensionsförsäkringsprodukt, vara på en lagom nivå mellan ca 105 – 115%. Återbäringsräntan kommer då att justeras till en likvärdig nivå för alla våra pensionsförsäkringsprodukter.  

Back To Top