Skip to content

Vår fond KOMBI Fjärran Östern kommer att upphöra den 17:e mars

Då VFF Fondförsäkring är under avveckling så kommer vi inte att ersätta fonden.

De som har innehav i fonden kommer att få sitt innehav utbytt mot nya andelar i fonden KOMBI Aktiefond Utland.

KOMBI Aktiefond Utland är en aktivt förvaltad fond och risknivån är något lägre än i den gamla fonden. Fonden investerar i bolag över hela världen dock inte i tillväxtmarknader och förvaltningen sker liksom tidigare med etisk hänsyn.

Avgiften för KOMBI Aktiefond Utland är 0,75 % att jämföra med KOMBI Fjärran Östern som hade en avgift på 0,9 %.

Back To Top