Skip to content

Ny återbäringsränta från 1:e mars

Från den 1:e mars 2018 sänker vi återbäringsräntan för PLUSpension med 2%, från 9% till 7%, och för Volvo Företagspension  med 1%, från 6% till 5%.

SAF-LO och T10 ligger oförändrat kvar på 6%.

Denna sänkning är en anpassning av vår återbäringsränta till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top