Skip to content

Ny återbäringsränta från 1:e juni 2016

Från den 1:e juni 2016 ändrar vi återbäringsräntan till 9% för PLUSpension, 4% för Volvo Företagspension, SAF-LO och T10. Ändringarna avser samtliga produkter med traditionell förvaltning.

Back To Top