Skip to content

Ny garanterad ränta för traditionell försäkring hos VFF Pension

Fullmäktige för Volvoresultats Försäkringsförening (VFF) har tagit beslut om att sänka den garanterade räntan för nya premier från nuvarande 1,5 %, till 0,7 % från den 1 oktober 2016.

Ändringen berör alla inbetalningar som görs efter den 1 oktober 2016 till VFF Pension. Sänkningen av den garanterade räntan genomförs för att skydda Volvoresultats Försäkringsförenings solvens och för att ge förutsättningar för en bra kapitalavkastning i den rådande låga räntemiljön.

De inbetalningar som gjorts tidigare berörs inte utan behåller den garanterade ränta som gällde vid respektive premieinbetalning. Ändringen innebär ingen förändring av vår aktuella återbäringsränta som från den 1 juni 2016 är 4 % för våra tjänstepensioner och 9 % för vår privata pension.

Har du frågor är du välkommen att kontakta VFF Pension per tel 031 66 12 10 eller e-post vff@volvo.com

Back To Top