Skip to content

PLUSpension har nu stängt för nyteckning, premieinbetalning samt inflytt av kapital.

Fr o m 2019 är PLUSpension stängd för nyteckning, premieinbetalning samt inflytt av kapital. Befintliga PLUSpensioner påverkas inte. Din PLUSpension kommer att förvaltas och administreras som tidigare.

Back To Top