Skip to content

Nu skickar vi ut årets utskick av levnadsintyg

Varje år skickar VFF Pension ut en förfrågan till de personer som är bosatta utanför Sverige och som vi betalar ut pension till. Denna rutin gör vi för att säkerställa att de uppgifter som vi har är aktuella.

Nedan finns en länk till vårt blankettarkiv om du istället vill skriva ut levnadsintyget och fylla i det själv. Om du har ett levnadsintyg som är utfärdat av Pensionsmyndigheten går det lika bra att skicka in det. Det går även bra att skanna in levnadsintyget och skicka det via e-post till vff@volvo.com.

Levnadsintyget ska vara VFF Pension tillhanda senast den 30 november 2016. Om vi inte får in intyget kommer utbetalningen av din pension stoppas från och med januari 2017.

Back To Top