Skip to content

Verksamheten i VFF Fondförsäkring AB avslutas

Avveckling av VFF Fondförsäkring (VFO) har pågått sedan hösten 2015 och per 31 maj 2016 har bolaget trätt i likvidation.

Verksamheten i Volvoresultats Försäkringsförening påverkas inte av likvidationen.

Back To Top