Skip to content

VFF Pension sänker återbäringsräntan

Från den 1:e april 2022 sänker vi återbäringsräntan från 6 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension sänker vi återbäringsräntan  från 10 % till 8 %. Sänkningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top