Skip to content

VFF Pension sänker återbäringsräntan

Från den 1:e juni 2022 sänker vi återbäringsräntan från 5 % till 3 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO sänker vi återbäringsräntan  från 8 % till 5 % , för Alternativ ITP T10 sänker vi från 8 % till 4 % samt PLUSpension sänks från 8 % till 6 %. Sänkningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top