Skip to content

VFF Pension sänker återbäringsräntan

Från den 1:e november 2022 sänker vi återbäringsräntan från 1 % till 0 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO sänker vi återbäringsräntan  från 3 % till 1 % , för Alternativ ITP T10 sänker vi från 2 % till 1 % samt PLUSpension sänks från 3 % till 1 %. Sänkningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top