Skip to content

Ny återbäringsränta från 1 mars

Från den 1:e mars 2019 sänker vi återbäringsräntan med 1% , från 6% till 5% för PLUSpension, SAF-LO samt T10. Återbäringsräntan för Volvo Företagspension sänks från 5% till 4%.
Denna sänkning är en anpassning av vår återbäringsränta till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top