skip to Main Content

Varje år avsätts 18,5 procent av din inkomst (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) före skatt till allmän pension. Av inkomsten går 16 procent till inkomstpensionen.

Varje år avsätts 18,5 procent av din inkomst (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) före skatt till allmän pension. Av inkomsten går 2,5 procent till premiepensionen.

För dig som är född 1938-1953 kan den allmänna pensionen bestå av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Är du född 1954 eller senare så kan den allmänna pensionen bestå av inkomstpension, premiepension och garantipension.

Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen. Den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet. Den är en inkomstgrundad pension och baseras på de pensionspoäng du fått under de år du har arbetat. Ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din tilläggspension.

När du dör fördelas dina återstående premiepensionsmedel på övriga pensionssparare och pensionärer, så kallade arvsvinster. De tillfaller alltså inte dina arvingar.

Du kan dock teckna ett efterlevandeskydd i samband med att du ansöker om att börja ta ut premiepension. Efterlevandeskyddet gäller för maka/make, registrerad partner eller sambo som du har eller har haft barn med, eller varit gift med. Pensionen betalas då ut så länge någon av er lever.

65 år är den vanligaste uttagstidpunkten, men ett växande antal tar ut sin pension vid en annan tidpunkt. Fler går i pension senare, men ännu fler tar ut sin pension före 65 år. Av dessa är det dock många som fortsätter att arbeta och kombinerar inkomst av pension och arbete.

Oavsett var man bosätter sig har man rätt att få ut den del av pensionen som man själv tjänat in till. Garantipensionen, som är ett skattefinansierat grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet, kan man däremot normalt inte ta med sig om man flyttar utanför EU.

Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomstpremie- och tilläggspension, som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels (för vissa) garantipension som staten betalar ut.

Back To Top